Wycinka i pielęgnacja drzew

    Jeśli potrzebują Państwo przycięcia drzew lub całkowitej wycinki w trudnych miejscach zagrażającym budynkom, ogrodzeniom lub innym obiektom infrastruktury, to pracownicy naszej firmy dysponują odpowiednim sprzętem i umiejętnościami do prowadzenia tego typu prac.
 
    Wycinka drzew metodą alpinistyczną polega na ścinaniu kawałek po kawałku konarów drzewa i opuszczaniu ich na ziemię, aby nie uszkodzić nic w otoczeniu. Aby dokonać całkowitej wycinki należy pamiętać o stosownym zezwoleniu, które jest niezbędne dla większości gatunków do całkowitego usunięcia drzewa, dlatego czasem lepiej dokonać cięć pielęgnacyjnych zgodnie ze sztuką, bez szkód dla niego samego, aby drzewo już nie zagrażało i abyśmy mogli się cieszyć jeszcze wiele lat cieniem i ozdobą naszego otoczenia.
 
    Często zdarza się również, że nasze drzewo rozrosło się za bardzo i jest swoistym żaglem na wietrze, wtedy należy dokonać tzw. prześwietlania koron, czyli zmniejszania powierzchni, na którą działa wiatr. Starajmy się zatem drzewa przycinać, usuwać posusz niż ścinać całkowicie, ponieważ ściąć drzewo możemy tylko raz.
 
    Po wykonanym zleceniu zostawiamy zawsze porządek, a pomaga nam w tym rębak do gałęzi, który rozdrabnia urobek na drobne zrębki, które mogą Państwo użyć jako podsypkę pod krzewy lub kompost.
Powered by Quick.Cms